UbuntuForAfrica

Volunteering in Africa

Ubuntu is een honderden jaren oude Afrikaanse levenswijsheid.

De basis is de overtuiging:

Umuntu Mgumnutu Ngabanta

“ik ben omdat wij zijn en wij zijn omdat ik ben”

Deze levenswijsheid is de basis van onze organisatie. UBUNTU bemiddelt bij stages en vrijwilligerswerk. Het verschil met veel andere organisaties is echter dat UBUNTU niet alleen bemiddelt maar ook zelf actief en praktisch in deze projecten werkzaam is. Ubuntu ondersteunt en begeleidt niet alleen de vrijwilligers, maar ook de mensen in de projecten zelf. We zetten ons in voor betere scholing en betere sociale omstandigheden in de townships van Zuid- Afrika. We bieden enerzijds structurele hulp, aangezien we kleine projecten, die door mensen uit de Townships of scholen zelf zijn geïnitieerd en opgebouwd, ondersteunen. Anderzijds bemiddelen we in vrijwilligerswerk en stages in overzichtelijke sociale-  en scholingsprojecten, die de mensen hier praktisch en daadkrachtig ter zijde staan. Deze goede-doel-projecten helpen de lokale mensen om hun dagelijkse problemen aan te kunnen. Dit doen we door het aanleveren van onderwijsmateriaal, het ondersteunen en bevorderen van bijzondere talenten van kinderen en jongeren en het ondersteunen van families in hun dagelijkse behoeften.

Wij als UBUNTU vinden, dat vrijwilligerswerk en stages uitstekend passen in onze doelstelling, namelijk substantiële en structurele verbetering van de opleiding en levensomstandigheden van de kinderen in de township-scholen en empowerment van alle mensen in de community. In de strijd tegen de armoede zijn goede onderwijsvoorwaarden, gekwalificeerde scholing en een veilig, gelukkig dagelijks leven van essentiële waarde.